Cooper

RUMI Uterin Manipulatör
Leisegang Kolposkop
Mystic Vacuum
Pesser Halkaları
ABBI HSSG infüzer
EndoSee Histereskopi

Thompson

DIN Rayı (Otomat, Kaçak Akım)
Kontrol Ürünleri (Kontaktör, Röle, OT)
Şalter ve Aksesuarları
Softstarter
Drive
Otomasyon ürünleri

St.-Jude

Radyofrekans Lezyon Jeneratörü
Radyofrekans Kanül / Elektrot
İntradiskal kateterler
Sakroilyak Elektrodu
Enjeksiyon Hatlı Kanüller
Künt Uçlu Transforaminal İğneler
Spinal Cord Stimülasyon

Tycoon

TY Patrol Epiduroskopi Kateteri
TY Mini Patrol Epiduroskopi Kateteri
Radyofrekans Kanül / Elektrot

Clarus

Perkütan Otomatik Diskektomi
Airway stylet
Zor Hava yolu optik stile

Somatics

Elektro Konvülsif Tedavi(EKT)Cihazı
Thymatron IV cihazı sarfları
Epad Tedavi/EEDS Takip Elektrotları

BRH-Medical

Ultrasonik Yara Bakım Cihazı

Plasmajet

Argon Plazma Kinetik Cihazı

Bonvisi

Basınç Kontrollü TUR Ameliyatı